Çalışanın iş dışında ailesinin de dâhil olduğu bir platformda motivasyonunu pozitif yönde pekiştirme, iş arkadaşları ile kaynaşmasına olanak sağlanması ve işveren markasına duyulan sempatiyi arttırarak, aidiyet duygusunu kazandırmayı hedefliyoruz.